Với kỹ thuật nối tóc chuyên nghiệp cùng chất liệu tóc được sử dụng là 100% tóc thật, Lộc Toni là một trong những chuyên gia nối tóc hàng đầu.